Čerpės

Apie 80 proc. savo gyvenimo žmonės praleidžia pastatuose. Namo stogas - viena iš pagrindinių pastato sudėtinių dalių. Todėl labai svarbu teisingai pasirinkti stogo dangą. Renkantis stogo dangą reikėtų atsižvelgti į:

 • stogo ilgaamžiškumą;
 • ekologiškumą;
 • stogo dangos atsparumą ugniai;
 • stogo dangos poveikį stogo konstrukcijai;
 • stogo estetiką (komplektacijos pilnumą, nuolydžio galimybes ir kt.);
 • stogo kainą.

Wienerberger koncernas - didžiausias keraminių čerpių gamintojas pasaulyje!

 

čerpės

Reikalavimai keliami keraminėms čerpėms

Augant statybos apimtims, per pastarąjį dešimtmetį labai išaugo reikalavimai keraminėms čerpėms. Atsparumas šalčiui – pagrindinė keraminės čerpės savybė. Jeigu prieš dešimt metų reikalaujamas atsparumas šalčiui buvo 35 tūrinio šaldymo-atšildymo ciklų, tai 2000 m. sertifikuojamos čerpės turėjo išlaikyti 150 ciklų. Priėmus Europos standartus, taikomus čerpėms ir jų bandymų būdams, pasikeitė čerpių bandymo būdai ir Lietuvoje. Čerpės šaldomos ir atšildomos suklotos ant grebėstų, imituojant natūralias sąlygas (D metodas). Šiuo būdu šaldomos čerpės turi išlaikyti 100 ciklų. Mažiausia čerpių ardančioji apkrova lenkiant priklausomai nuo jų tipo turi būti nuo 600 N iki 1500 N, jos turi nepraleisti vandens. Keraminės čerpės, kaip ir daugelis kitų statybinių medžiagų, turi būti sertifikuotos Lietuvoje.

 

Šiuolaikinis keraminių čerpių stogas

Šiuolaikinis šlaitinis stogas, jo konstrukcija ir danga turi atitikti šiuos esminius reikalavimus (STR 2.05.02:2001 "Statinių konstrukcijos. Stogai"):

 • atsparumo eksploatacijos poveikiams,
 • mechaninio patvarumo ir pastovumo,
 • gaisrinės saugos,
 • higienos, sveikatos ir aplinkosaugos,
 • naudojimo saugos,
 • apsaugos nuo triukšmo,
 • energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo.

 

Manoma, kad didelis čerpių svoris yra jos trūkumas. Tai netiesa! Didesnis dangos svoris nedidina gegnių skerspjūvio, kuris parenkamas dažniau iš reikiamo apšiltinimo storio ir grebėstų prikalimo sąlygų, ir dažniausiai priimamas 5*18 cm. Atstumo tarp gegnių taip pat negalima didinti, nes tada didės grebėstų matmenys. Rekomenduojamas gegnių žingsnis yra nuo 0,8 iki 1,0 m. Palyginus čerpes su kitomis dangomis, sniego apkrova retai viršija dangos svorį, todėl deformacijų svyravimai yra mažesni. Čerpių masė didina dangos šilumos inerciją (masyvumą). Vasarą čerpių danga nekaista. Pastogės ir mansardos patalpose lengviau palaikomas optimalus mikroklimatas. Priklausomai nuo pasirinkto čerpių tipo 1 m2 stogo dangos masė gali būti nuo 40 iki 60 kg.

 

Atliekame įndividualius stogo čerpių paskaičiavimus pagal Jūsų pateiktą namo stogo projektą ir pasirinktą čerpių modelį.